1) Přihlaste se do systému zadáním vašich přihlašovacích údajů v pravém horním rohu této obrazovky, uživatelského jméno je identifikační číslo dárce (ID) a heslo Vám bylo zasláno e-mailem.

1a) Váš účet může být zablokován z důvodu chybně zadaných údajů, v tomto případě to zkuste prosím později

2) Po prvním přihlášení do systému si změňte heslo (lišta "Změna hesla")

3) Objednejte se k odběru. Vyberte si volné datum odběru, klikněte na něj. Vyberte si volnou hodinu odběru, klikněte na ni. Klikněte na odkaz "ODESLAT". Pokud byla objednávka provedena správně, na Váš e-mail přijde potvrzení objednávky a v systému transfuzního oddělení bude vytvořena rezervace.

4) Kontrola objednávek, přeobjednání, zrušení objednávky: Na liště "Vaše objednávky" si můžete zkontrolovat objednané termíny odběrů. Na pravé straně každého řádku můžete objednávku jednoduše zrušit nebo změnit termín odběru. Při správně provedené změně nebo zrušení odběru Vám přijde e-mail s potvrzením a změní se nebo zruší rezervace v systému transfuzního oddělení.

Upozornění:

1) V objednávacím systému si nemůžete změnit svoji e-mailovou adresu, nová e-mailová adresa musí být primárně změněna v dárcovském systému transfuzního oddělení. Napište požadavek o změnu e-mailu na adresu evidence@uhkt.cz, e-mail lze změnit také při odběru plné krve v evidenci transfuzního oddělení.

2) Zapomněli jste heslo? Nevadí. Zadejte svoje identifikační číslo (BEZ NUL před číslem) do pole „uživatelské jméno“, odklikněte šipku v černém kruhu. Pod vykřičníkem je volba „Zde si můžete nastavit nové heslo“. Podmínkou úspěšné změny hesla je, že zadáte e-mailovou adresu, kterou máte registrovanou na transfuzním oddělení. Pokud zadáte neregistrovanou e-mailovou adresu, nové heslo nebude odesláno. Opět doporučujeme po prvním přihlášení si změnit heslo!

3) Tempus kontroluje i krevní skupinu.  Podle potřeb našich pacientů je nastaven příslušný počet odběrů každé krevní skupiny v objednávacím systému, můžete se objednávat na 14 dní dopředu v souladu s naším krevním barometrem.  Může se stát,  že volný termín pro odběr vaší krevní skupiny bude dostupný až za několik dnů. Doporučení: pokud není volný termín podle vašeho přání, sledujte Tempus pravidelně. Může se stát, že objednaný dárce zruší svůj termín nebo při úbytku zásob navýšíme počet požadovaných odběrů na určitý den, čímž se uvolní odběr pro další dárce, objednejte se nebo přeobjednejte, pokud vám jiný termín lépe vyhovuje. Tempus také hlídá intervaly mezi odběry,  nedovolí objednání u žen dříve než za 4 měsíce, u mužů dříve než za 3 měsíce. 

4) Prvodárce se na odběr objednává telefonicky na čísle do evidence dárců 221977209, 467 (prvodárce je osoba, která dosud nedarovala krev ani krevní složku na našem oddělení). Každému prvodárci po úspěšném odběru krve pošleme přihlašovací jméno (identifikační číslo dárce ID) a heslo do objednávacího systému TEMPUS e-mailem.

 

Copyright ÚHKT © 2010-2024